ระยะเวลาในการเปิดและปิดระบบลงทะเบียน

ระบบชุมนุม 2/2565

เปิดระบบ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.

 


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

เกิดปัญหาในระบบติดต่อ

คุณครูนวรรณ์ชนก ต้นกันยา(ครูน้ำตาล) ห้อง ICT