ระยะเวลาในการเปิดและปิดระบบลงทะเบียน

ระบบชุมนุม 2/2566

เปิดระบบ วันที่  2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น.

 


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

เกิดปัญหาในระบบติดต่อ

คุณครูนวรรณ์ชนก ต้นกันยา(ครูน้ำตาล) ห้อง ICT