คำแนะนำและข้อตกลงในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

ข้อกำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

1. นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมโดยใช้เลขประจำตัวนักเรียนและเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น

2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักเรียนก่อนดำเนินการหากไม่ถูกต้อง  "ห้ามลงทะเบียน" ให้ติดต่อครูนวรรณ์ชนก ต้นกันยา ห้อง ICT

3.นักเรียนสามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ตรวจสอบชุมนุมที่สนใจก่อนการลงทะเบียนได้ที่เมนู "รายชื่อกิจกรรมชุมนุม"

4. ไม่มีการแก้ไขการลงทะเบียนผิดใดใดทั้งสิ้น  ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนการลงทะเบียน